Hove Consult er en énmands konsulentvirksomhed. Min fokus og interesse er at facilitere og skabe forandringer praksis inden for

 

  • strategiske ændringer
  • effektiv drift (effektivisering af forretningsprocesser, lean etc.)
  • certificering efter DS/EN 1090, DS/EN ISO 3834 og DS/EN ISO 9001
  • målstyring, performance management
  • projektledelse

Udgangspunktet for mit konsulentarbejde er, at forandringer kræver vaneomlægninger og er derfor et samspil mellem mennesker og metoder, mellem holdninger og arbejdsgange.

 

Jeg er gennemførelsesstærk og har stor erhvervs- og konsulenterfaring.

 

Jeg arbejder især for mindre og mellemstore virksomheder inden for fremstilling og handel, men privat og offentlig service udgør en stigende del af omsætningen.

 

Jeg har et stort netværk af konsulentkolleger, som kan involveres fra sag til sag

 

Med udgangspunkt i en velafprøvet værktøjskasse, en træfsikker, faseopdelt arbejdsmetode og nogle klare ledelsesprincipper, opbygges et udviklingsforløb, der passer til den enkelte virksomheds konkrete behov.

 

Med målrettet ledelse og god medarbejderinvolvering opnås både konkrete målbare resultater og langsigtet kompetenceudvikling.

 

Med venlig hilsen

Finn Hove

 

Jeg har været selvstændig virksomhedskonsulent siden 1994.

Jeg er uddannet akademiingeniør og har været fabrikschef og administrerende direktør i teknologisk krævende fremstillingsvirksomheder

Forandring - Kompetence - Resultater